کاراکتر سه بعدی

طراحی کاراکتر سه بعدی یک از هنرمندان عزیز کشور برای استفاده در انیمیشن

طراحی و مدل سازی: سجاد مرادی سبزوار