مدل سه بعدی ژیان

مدل سه بعدی ژیان

مدل سازی شده توسط سجاد مرادی سبزوار در نرم افزار مایا