تایپوگرافی و طراحی پوستر

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی سال ۱۳۹۵، امسال را سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گذاری فرمودند.

و این تایپو گرافی و پوستر بعد از دوساعت طراحی و در سایت قرار داده شد.

تایپو گرافی و طراحی پوستر سال ۹۵

کاری از : سجاد مرادی