مدلینگ کاراکتر پسر بچه

مدلینگ کاراکتر پسر بچه

مدلینگ سه بعدی کاراکتر انسان در نرم افزار قدرتمند مایا برای استفاده در ساخت انیمیشن

مدل سازی شده توسط سجاد مرادی سبزوار