انیمیشن ماشین

انیمیشن ساده از ماشین لاندکروز

نرم افزار مایا

مدلینگ ، رندر و انیمیشن توسط سجاد مرادی سبزوار

ویدیو در اپارات