عکس زیبا از طبیعت لرستان

عکس زیبا از طبیعت لرستان

عکاس : سجاد مرادی سبزوار

مسیر ابشار بیشه از سمت خرم آباد