مدلینگ و انیمیشن کاراکتر

مدلینگ و انیمیشن کاراکتر

طراحی، مدلینگ ، تکسچرینگ، ریگینگ و انیمیشن توسط سجاد مرادی سبزوار

مایا

نمونه کار قدیمی