مدل سه بعدی زنبور

مدل سه بعدی زنبور

مدلسازی سه بعدی زنبور (کاراکتر زنبور)

مدلینگ: سجاد مرادی سبزوار

نرم افزار : مایا، مودباکس