مدلینگ اژدها (دراگ)

 

طراحی و مدلینگ سه بعدی دارگون

کاری از سجاد مرادی سبزوار