مدل سه بعدی کیس کامپیوتر

مدل سه بعدی کیس کامپیوتر

یکی از نمونه کارهای قدیمی از سجاد مرادی سبزوار