مدل بر بر کینگ

مدل سه بعدی بر بر کینگ 

 

مدل سه بعدی بربر کینگ به سفارش یکی از مشتریان 

مدل سازی شده توسط سجاد مرادی 

نرم افزار ساخت مایا 

این مدل فقط از روی عکس و بدون بلوپرینت ساخته شده است