انیمیشن دو بعدی

انیمیشن دو بعدی به زبان لری 

 

کاری از سجاد مرادی سبزوار

امیدوار به کانال این انیمیشن بپیوندید 

هر هفته یک قسمت از این انیمیشن در کانال قرار داده میشود

 

 

با تشکر سجاد مرادی