انیمشن ستاد انتخاباتی(بزودی)

انیمشن سه بعدی  ستاد انتخاباتی(بزودی)

کاری از سجاد مرادی 

بزودی در کانال و سایت قرار داده میشود