طراحی و ساخت لوگو

طراحی و ساخت لوگوی سه بعدی هیئت ام الشهدا(س) خرم آباد

کاری از سجاد مرادی