قسمت دوم انیمیشن دوسولو

قسمت دوم انیمیشن دو سولو (به زبان لری)
 

کاری از سجاد مرادی