مدلینگ و رندر اسکانیا

مدلسازی و رندرینگ اسکانیا

 

مدلسازی این ماشین رو در سال ۲۰۱۲ انجام دادم و امروز بعد از پنج سال تونستم یک رندر ازش بگیرم 

کاری ز سجاد مرادی