مدل سه بعدی پژو۴۰۵

مدل سه بعدی پژو۴۰۵

این مدل بصورت لوپلی و بسیار سبک مدل شده 

کاری از سجاد مرادی