مدل ماشین فرسوده

مدل سه بعدی ماشین فرسوده

مدل ماشین فرسوده تویتا اف ۴۴ 

مدلسازی و تکسچر شده توسط سجاد مرادی سبزوار