تنظیمات


کاراکتر دختر لر

دسته

انیمیشن

کاراکتر دختر لر

طراحی و مدلسازی کاراکتر دختر لر

کاندید چهارمین دوره طراحی کاراکتر مسابقات بازیسازان مستقل ایران

مدل سه بعدی
دختر لر