تایپوگرافی و طراحی پوستر

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی سال ۱۳۹۵، امسال را سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گذاری فرمودند. و این تایپو گرافی و پوستر بعد از دوساعت طراحی و در سایت قرار داده شد. تایپو گرافی و طراحی پوستر سال ۹۵ کاری از : سجاد مرادی    

ادامه مطلب